Ενημερώνουμε επισήμως ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η τακτική γενική συνέλευση (συνέδριο) έτους 2021 της Ένωσής, θα πραγματοποιηθεί στην […]
Με την συμμετοχή από 12 πόλεις της Ελλάδας πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συντονιστικού Οργάνου των […]