Η ΚΕΔΕ στηρίζει την  απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών και Ραδιοφωνικών  και Τηλεοπτικών σταθμών, καθώς αποτελούν σημαντικούς πυλώνες  ενημέρωσης των δημοτών και των πολιτών γενικότερα  και αναδεικνύουν την πολιτιστική και κοινωνική , τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών,  με νηφαλιότητα,  πλουραλισμό και αντικειμενικότητα.”Αυτό υπογραμμίζεται σε ψήφισμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη πρόσφατα στα Γιάννινα.

Στο ίδιο ψήφισμα  δημοσιοποιείται η απόφαση απόφαση σύστασης μόνιμης επιτροπής για τα δημοτικά ΜΜΕ, που θα συμμετέχει επίσημα στα συνέδριά της ΚΕΔΕ. Ακόμη η ΚΕΔΕ ζητά την εξαίρεση από την διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης των Δημοτικών ΜΜΕ,  και προτείνει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ως δημοτικές επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, καθώς και την θεσμοθέτηση εθελοντικής κινητικότητας εργαζομένων μεταξύ δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

 ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΜΕ ( ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2/12/17 )

“Η ΚΕΔΕ στηρίζει την  απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών και Ραδιοφωνικών  και Τηλεοπτικών σταθμών, καθώς αποτελούν σημαντικούς πυλώνες  ενημέρωσης των δημοτών και των πολιτών γενικότερα  και αναδεικνύουν την πολιτιστική και κοινωνική , τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών,  με νηφαλιότητα,  πλουραλισμό και αντικειμενικότητα.

· Η ΚΕΔΕ στα πλαίσια των θεσμοθετημένων οργάνων της θα συστήσει μόνιμη Επιτροπή για τους δημοτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και σε συνεργασία με την  Ε.ΔΗ.Ρ.Τ.ΜΜΕ.Ε αυτό το όργανο θα στελεχωθεί και θα συμμετάσχει  επίσημα στα τακτικά συνέδρια της ΚΕΔΕ με δικιά της θεματική ενότητα στην οποία κάθε φορά θα συζητούνται όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει στα δημοτικά ΜΜΕ της χώρας.

Για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ:

· Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού, που έχουν μορφή ΝΠΙΔ.  Να δοθεί η δυνατότητα μετατροπής σε  δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, όλων των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ που βρίσκονται υπό άλλο καθεστώς λειτουργίας.  Παράλληλα, να δοθεί η δυνατότητα για την ίδρυση νέων δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού με αντικείμενο την λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

· Απαιτείται συνέχιση των προσπαθειών εξορθολογισμού της λειτουργίας τους με το απαραίτητο προσωπικό των ειδικοτήτων που απαιτούνται και την επαρκή επιχορήγησή τους από τους δήμους.
Θα πρέπει να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού σε και από άλλες υπηρεσίες του δήμου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, καθώς και η δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των δημοτικών  Ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων ειδικου σκοπού.

· Οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί  και τηλεοπτικοί Σταθμοί πρέπει να εξαιρεθούν  από την διαδικασία δημοπράτησης των Ραδιοφωνικών συχνοτήτων, καθώς αποτελούν δημόσια ραδιοφωνική  τηλεοπτική υπηρεσία τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για ζητήματα, που αφορούν τις τοπικές υποθέσεις, την προώθηση της τοπικής αγοράς, την παροχή ποιοτικών ( βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ) προγραμμάτων, που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την τέχνη, την παιδεία και τις δομές του δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιβαίνει, το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και  τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως προκύπτει από την σχετική νομολογία,  τις ανακοινωσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Πρωτόκολλο του Άμστερνταμ.

· Οι δημοτικές αρχές  θα εξετάσουν την δυνατότητα που δίδεται με τον  νόμο  ν. 4483 και προβλέπει την δυνατότητα «διαδημοτικοποίησης» των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοτηλεόρασης,  με τη συμμετοχή και άλλων φορέων ΟΤΑ.”

Θεματική συζήτηση

Με πρωτοβουλία  της  Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ,  στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε θεματική συζήτηση για τα δημοτικά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Ενημέρωσης.

Τα μέλη της Διοικούσας επιτροπής της Ένωσης ανέδειξαν θέματα που απασχολούν τους Δημοτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς και παρουσίασαν τις θέσεις της Ένωσης ενώ παρεμβάσεις έκαναν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής κ. Νίκος Μπάμπαλος, ο δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Θωμάς Μπέγκας, ο πρώην δήμαρχος Τρίπολης κ. Γιάννης Σμυρνιώτης και άλλοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης

#

Comments are closed