ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Προς 

το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

 Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Λευτέρη Κρέτσο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Οι δημοτικοί Ραδιοφωνικοί βλέπουν θετικά την μετάβαση στο ψηφιακό Ραδιόφωνο, καθώς αποτελεί εξέλιξη της τεχνολογίας, διευρύνει τις δυνατότητες  του ραδιοφωνικού προγράμματος και προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στον ακροατή.

Οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, ζήτησαν από την αρχή την εξαίρεσή τους  από την διαγωνιστική διαδικασία, όπως η ΕΡΤ, καθώς δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανήκουν στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης και λειτουργούν  με τον ίδιο καθεστώς όπως και η δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Είναι επιχειρήσεις και επιτελούν δημόσια υπηρεσία τοπικού χαρακτήρα, με αντικείμενο την αδέσμευτη ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία των τοπικών κοινωνιών.

Οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί ανήκουν   στους «αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων» του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), σύμφωνα

 την υπ’ αριθμ. 18/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν αυτών,

Επιμένουμε στην εξαίρεσή μας από οποιαδήποτε συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς αδειοδότησης, τόσο για τις άδειες εκπομπής, όσο και της παροχής ψηφιακού σήματος. 

Επί πλέον,

Από την έρευνα που διενεργήσαμε για πιθανή συμμετοχή στον  διαγωνισμό παροχής ψηφιακού σήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, διαπιστώσαμε πώς υπάρχουν  νομικά προβλήματα, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού με αντικείμενο την παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικού προγράμματος, όπως προαναφέραμε.

Διαπιστώσαμε, επίσης πως το κόστος  τόσο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, όσο και κατασκευή ενός  δικτύου πανελλαδικής εμβέλειας  είναι ένα εγχείρημα εξαιρετικά υψηλού κόστους, απαγορευτικό για τις οικονομικές δυνατότητες΄

Εξίσου απαγορευτικό  είναι το κόστος  και για την κατασκευή ενός δικτύου τοπικής εμβέλειας, το οποίο  πχ για την Αττική κυμαίνεται μεταξύ 1.200.000 – 1.500.000, ενώ ανάλογο είναι το κόστος και για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, είναι αδύνατο οι δημοτικοί ΡΣ να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό παρόχου ψηφιακού σήματος.

Προτείνουμε:

  1. Η πολιτεία σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν μεγάλες πόλεις και λειτουργούν  Δημοτικοί Ραδιοφωνική Σταθμοί, να παραχωρήσει έναν δίαυλο περιφερειακής κάλυψης ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους.
  2. Σε κάθε περιοχή απονομής να διατεθεί ένας περιφερειακός δίαυλος  για την χρήση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ενδεχομένως και από άλλους κοινωνικούς φορείς  όπως, Ενώσεις καταναλωτών Πανεπιστήμια κλπ.

Σημειώνεται ότι σε περιοχές που η κάλυψη δεν θα  είναι επαρκής, ο νόμος που θέσπισε η Πολιτεία, προβλέπει οι πάροχοι υπηρεσιών Δικτύου να ζητούν την βοήθεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με δικά τους έξοδα  δηλ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αναλάβουν την συμπληρωματική κάλυψη του δικτύου.

  • Στην περιοχή της Αττικής, όπου η ΕΡΤ έχει εγκαταστήσει πιλοτικά ένα σύστημα ψηφιακής μετάδοσης, να παραχωρήσει στους Δημοτικούς ΡΣ ένα δίαυλο για επίσης πιλοτική μετάδοση. Ανάλογη παραχώρηση μπορεί να γίνει εάν η ΕΡΤ εγκαταστήσει δίαυλο  πιλοτικής μετάδοσης  και σε άλλη περιοχή, πχ. στη Θεσσαλονίκη

Ετσι η πιλοτική αυτή λειτουργία μπορεί να συμβάλλει ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία, καθώς οι ακροατές θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν και έναν ή περισσότερους δημοτικούς ΡΣ εκτός από την ΕΡΤ, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για αγορά ψηφιακών δεκτών.

Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας