Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΔΗΡΤΜΕΕ στη Θεσσαλονίκη

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΔΗΡΤΜΕΕ στη Θεσσαλονίκη

Η διοίκηση της Ένωσης συνεδρίασε την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση της ιστοσελίδας της Ένωσης, αλλά και θέματα που αφορούν στη συνέχεια της Ένωσης μετά τις δημοτικές εκλογές και τις αλλαγές διοικήσεων. Ακούστηκαν πολλές απόψεις και αποφασίστηκε σειρά συναντήσεων με αρμόδιους φορείς και νέα συνεδρίαση για τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδα