Παρέμβαση στη Βουλή στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών

Παρέμβαση στη Βουλή στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδος, Μιχάλης Κυριακίδης, συμμετείχε και τοποθετήθηκε για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης & λειτουργίας των ΔΕΥΑ – Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά & το προσωπικό των ΟΤΑ. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών κ.α.», η συζήτηση του οποίου γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής.

Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδα